Zakládání společností je proces, který vyžaduje potřebnou znalost právních předpisů. Celý proces není upraven jen v jednom právním předpisu, je upraven v ustanoveních několika právních předpisů, což vyžaduje nemalé znalosti a zkušenosti. Začínající ale i zkušení podnikatelé tyto znalosti většinou nemají a také nemají čas obcházet všechny potřebné úřady a instituce.

Jsme schopni pro klienta založit společnost kdekoli na území České republiky, Slovenské republiky a Polské republiky.

Naše služby většinou zahrnují:

  • zpracování zakladatelských dokumentů a ostatních právních aktů potřebných pro založení společnosti a její zápis do obchodního rejstříku;
  • zajištění notáře;
  • zajištění registrace předmětů podnikání;
  • registrace společnosti pro daň z příjmů právnických osob a další daně;
  • poskytnutí sídla společnosti;
  • zajištění registrace související se založením společnosti na příslušných úřadech.


Zakladatelské dokumenty vypracováváme standardně dvojjazyčně a to v českém, slovenském, polském a anglickém jazyce.

kontaktujte nas