Vážení klienti, obchodní partneři, přátelé,
ochrana Vašich osobních údajů je pro nás mimořádně důležitá. Tato Pravidla vysvětlují, jakým způsobem ve společnosti ACARTUS Czech, s.r.o. a ve společnosti ACARTUS Plus, s.r.o. Vaše osobní údaje zpracováváme, a to nejen při poskytovaní daňových a účetních služeb.

Naše společnosti se zavazují neustále zlepšovat vnitřní politiku, postupy a systém ochrany a bezpečnosti Vašich osobních údajů a v souladu s tímto účelem tyto přiměřeně inovovat a zdokonalovat. Ve snaze zabezpečovat ochranu osobních údajů těmi nejúčinnějšími způsoby se zavazujeme získávat a uplatňovat v praxi nejnovější poznatky. Zároveň se zavazujeme budovat naši firemní kulturu v oblasti ochrany bezpečnosti osobních údajů takovým způsobem, abychom zabezpečili zvyšování všeobecného povědomí o tomto tématu a jeho důležitosti, a to především při poskytování daňových a účetních služeb našim klientům.

Naše společnosti postupují stejně jako v každé oblasti své činnosti i ve vztahu k ochraně osobních údajů s odbornou starostlivostí a konají čestně, svědomitě, přiměřeným způsobem a důsledně využívají v zájmu našich klientů či jiných subjektů údajů všechny právní prostředky, které považují za prospěšné. Přitom samozřejmě dbáme na účelnost a hospodárnost námi poskytovaných služeb.

Při zpracování osobních údajů se naše společnosti řídí primárně Nařízením GDPR, souvisejícími předpisy, které se týkají ochrany osobních údajů, ale také dalšími obecnými předpisy. Naše společnosti při zpracování Vašich osobních údajů také využívají normy ISO/IEC 27001 a nejnovější legislativní a akademická doporučení. Při zpracování Vašich osobních údajů také spolupracujeme s našimi sesterskými společnostmi V4 Legal, které ve svých týmech v jednotlivých státech disponují mnoha odborníky na problematiku ochrany osobních údajů, v důsledku čehož máme přístup k nejnovějším trendům a informacím.

Zaměstnanci naší společnosti, ale i další osoby podílející se na naší činnosti, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o jakýchkoliv skutečnostech, o kterých se při výkonu jejich činnosti nebo činnosti vykonávané při poskytovaní dalších služeb souvisejících s výkonem účetních a daňových služeb dozvědí. Povinnosti mlčenlivosti podléhají všechny informace, týkající se klientů našich společností, přičemž jí podléhají také všechny důvěrné či citlivé informace získané v souvislosti s jakýmikoli činnostmi vykonávanými našimi společnostmi. Povinnost mlčenlivosti je pro nás opravdu důležitá a považujeme ji za jeden ze základních pilířů poskytování našich služeb.

V případě, že budete mít jakékoli otázky, neváhejte nás kdykoli kontaktovat telefonicky na telefonním čísle +420 596 785 669 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo také prostřednictvím pošty na adrese našeho sídla: Jurečkova 643/20, 702 00 Moravská Ostrava.

pdfPravidla ochrany osobních údajů