On-line účetnický systém zabezpečuje sdílení dat mezi uživateli v rámci našeho účetního systému. Do systému se klient připojuje jako vzdálený uživatel. Před samotnou inicializací je mu vytvořeno samostatné uživatelské konto, prostřednictvím kterého se do on-line systému připojuje.

Systém umožňuje klientovi zejména:

  • vystavování faktur a objednávek;
  • sledování stavu pohledávek a závazků, DPH, stavu bankovních účtů;
  • sledování své hospodářské situace;
  • zlevnění služeb za vedení účetnictví;
  • přístup více uživatelů do stejné agendy s přesně definovanými uživatelskými právy (uživatelské práva jednotlivých uživatelů je možné nadefinovat tak, aby to plně vyhovovalo požadavkům klienta).


Výhody on-line účetnictví:

  • klient může vést svou evidenci přímo v našem ekonomickém systému (faktury, skladová evidence atd.);
  • nonstop kontrola podnikání (7 dní v týdnu a 24 hodin denně);
  • odstranění duplicitní evidence dokladů;
  • snížení ceny za vedení účetnictví;
  • přístup je možný prakticky odkudkoli, stačí připojení k internetu

kontaktujte nas