ACARTUS je mezinárodní síť účetních kanceláří, poskytující služby v oblasti účetnictví, mezd, daní a financí. V současnosti působí prostřednictvím svých poboček ve třech státech střední Evropy a to v České republice, Polsku a Slovenské republice.

Členové našeho týmu se vyznačují mnohaletou zkušeností a vysokou profesní kvalifikací, což zaručuje profesionální starostlivost a pohodlí našich klientů při řešení různých zadání.

Pobočky skupiny ACARTUS jsou umístěné na strategickém pohraničí Polska, České republiky a Slovenska. Zásadní vlastností celé skupiny je neustálá spolupráce a komunikace mezi jednotlivými pobočkami ve všech státech. V každém státu je vytvořený tým profesionálů, který poskytuje služby v polském, českém, slovenském a anglickém jazyce, což mezinárodním klientům přináší komfort, nesmírné ulehčení komunikace a lepší pochopení cizího účetního a daňového systému.

To umožňuje poskytovat klientům služby na nejvyšší úrovni, bez jazykových bariér a rozdílů v právních předpisech.

Motto naší činnosti je přátelský přístup ke klientům, ztotožnění se s jejich zájmy, vysoká odborná úroveň a kvalita služeb a v neposlední řadě důraz na bezpečnost aktivit a spokojenost klienta.