1. Raport kwartalny skonsolidowany za IV kwartał 2019 roku - 10 lutego 2020
2. Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2020 roku - 8 maja 2020
3. Raport kwartalny skonsolidowany za II kwartał 2020 roku -10 sierpnia 2020
4. Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2020 roku - 10 listopada 2020
5. Raport roczny jednostkowy oraz skonsolidowany za rok 2019 zostanie przekazany w dniu - 25 maja 2020.

Terminy spotkań z inwestorami, analitykami w roku 2020

06.04.2020r. godz. 10:00

07.09.2020r. godz. 10:00

kontaktujte nas