ZARZĄD SPÓŁKI:

Piotr Piekarski – Prezes Zarządu [BIOGRAM]

Małgorzata Matyja – Wiceprezes Zarządu [BIOGRAM]

Joanna Krzysteczko – Wiceprezes Zarządu [BIOGRAM]

RADA NADZORCZA:

Jerzy Dobrosielski – Przewodniczący Rady Nadzorczej [BIOGRAM]

Monika Piekarska – Członek Rady Nadzorczej [BIOGRAM]

Sebastian Gawinowski – Członek Rady Nadzorczej [BIOGRAM]

Dariusz Grębosz - Członek Rady Nadzorczej

Mirosław Sperka – Członek Rady Nadzorczej


Informacje na temat powiązań rady nadzorczej z akcjonariuszami dysponującymi co najmniej 5% udziałem na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy:

  • Pan Jerzy Dobrosielski, wchodzący w skład Rady Nadzorczej Emitenta zasiada w zarządzie ICF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie pełni funkcję Prezesa Zarządu, a także posiada 80% udziałów w kapitale zakładowym ICF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  • Pan Sebastian Gawinowski wchodzący w skład Rady Nadzorczej Emitenta jest Dyrektorem Zarządzającym ICF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

kontaktujte nas