Głównym i najważniejszym założeniem strategii rozwoju firmy ACARTUS S.A. jest budowa silnego podmiotu w branży rachunkowości poprzez inkorporowanie mniejszych spółek z rynku.
Obecnie oprócz trzech kancelarii w Polsce, Spółka posiada oddziały w Słowacji i Czechach.

Ponadto ACARTUS S.A. planuje rozszerzenie prowadzonego modelu biznesowego na zasadach franczyzy. Firmy, które będą zainteresowane prowadzeniem działalności pod marką ACARTUS otrzymają know-how w zakresie organizacji oraz technologii, kompleksowe szkolenia oraz stałe wsparcie merytoryczne ze strony Spółki.

kontaktujte nas