MODEL BIZNESU ACARTUS S.A. to spółka oferująca kompleksowe usługi z zakresu księgowości, kadr, płac i doradztwa gospodarczego, która działa na rynku od 1995 roku. Spółka buduje przewagę konkurencyjną oferując wysokospecjalistyczne i kompleksowe usługi outsourcingowe dla firm oraz instytucji.

ACARTUS posiada mocną pozycję w regionie Górnego Śląska, swoje usługi świadczy za pośrednictwem trzech biur rachunkowych zlokalizowanych w Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu i Cieszynie, a także w rejonach przygranicznych Czech i Słowacji tj. w Ostravie i Czadcy.

Od 2006 roku ACARTUS realizuje strategię budowy silnego podmiotu branżowego o wysokiej renomie poprzez proces przejmowania mniejszych biur rachunkowych. Obroty wszystkich biur należących do Spółki w 2010 r. sięgnęły blisko 2 mln zł. ACARTUS S.A. prowadzi także zaawansowane rozmowy ws. kolejnych przejęć biur rachunkowych. W następnych latach ACARTUS planuje rozwój sieci franczyzowej, budowę centrum rozliczeń dla dużych i średnich firm oraz stworzenie innowacyjnej platformy internetowej do obsługi masowej bieżących zadań. Plany te będą realizowane z kapitałów własnych firmy.
Spółka buduje przewagę konkurencyjną oferując wysokospecjalistyczne i kompleksowe usługi outsourcingowe dla firm oraz instytucji. Przykładem tego jest podpisanie w październiku 2013 roku umowy franczyzowej z siecią Leasing-Experts S.A. dzięki czemu oferujemy naszym klientom atrakcyjne warunki finansowania.

kontaktujte nas