01.06.1995 r. – Piotr Piekarski zakłada biuro rachunkowe ARTU II z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju.
01.01.2004 r. – Następuje zmiana formy prawnej ARTU II z jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o. o.)
Grudzień 2006 r. – Spółka przeprowadziła pierwsze dwie akwizycje: biura rachunkowego „ELENA” z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju oraz biura rachunkowego „PASSA” z siedzibą w Rybniku. Od tego momentu ARTU II liczył łącznie trzy biura.
Kwiecień 2008 r. – Inwestexpert Corporate Finance Sp. z o. o. nabyła udziały w ARTU II. Rozpoczęto prace nad przekształceniem firmy w spółkę akcyjną.
Maj 2008 r. – Spółka ARTU II nabyła biuro rachunkowe z siedzibą w Pszowie i włączyła je w swoje struktury.
Sierpień 2008 r. – Spółka dokonała kolejnych dwóch przejęć biur rachunkowych z Raciborza. W ten sposób ilość oddziałów ARTU II zwiększyła się do pięciu.
20.02.2009 r. – Formalne zakończenie procesu przekształcenia w spółkę akcyjną, któremu towarzyszyła zmiana nazwy firmy na ACARTUS S.A. Kapitał zakładowy spółki wynosił 500 tys. zł II połowa 2010 r. Prywatna emisja akcji o wartości 1 mln zł 20.04.2011 r. Debiut na rynku NewConnect
7.2013 r. Zmiana siedziby spółki
10.2013 r. Podpisanie umowy franczyzowej z siecią Leasing-Experts S.A.

kontaktujte nas